skip to Main Content

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze privacy verklaring is opgesteld op 4 januari 2021 door Ron Jacobs, freelance 360° productfotograaf en eigenaar van Foto360xs.

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Over Foto360xs

Artikel 2: Doel gegevens

Artikel 3: Ontvangers

Artikel 4: Opslag periode

Artikel 5: Beveiliging

Artikel 6: Jouw rechten

Artikel 7: Plichten

 

Artikel 1: Over Foto360xs

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Foto360xs. Foto360xs is de handelsnaam van de onderneming MakaNalu (KvK: 75612410, BTW identificatienummer: NL001834068B48).

Foto360xs is een 360°productfotografie bureau dat zich richt op maken, content genereren en plaatsen van producten op e-commerce platvorms. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Foto360xs verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Foto360xs, neem dan gerust contact op!

Telefoonnummer: 0634172525

Emailadres: info@foto360xs.nl

 

Artikel 2: Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Foto360xs. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven Foto360xs stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Foto360xs. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Foto360xs via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 3. Analytics De website van Foto360xs verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Artikel 3: Ontvangers

De gegevens die Foto360xs ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Hostnet De e-mail van Foto360xs wordt gehost bij Argeweb. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Argeweb.
 3. 03. Argeweb De website en back-ups van de website worden gehost bij Argeweb. Gegevens die jij achterlaat op de website van Foto360xs zijn op de servers van Argeweb

 

Artikel 4: Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Foto360xs, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@foto360xs.nl.

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Foto360xs via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Artikel 5: Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens alleen fysieke kopieen gemaakt voor backup doeleinden en wordt hierbij gebruikt gemaakt van encryptie software. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Foto360xs of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Foto360xs. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Foto360xs prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Artikel 6: Jouw rechten

 1. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Foto360xs vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Foto360xs. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Foto360xs. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Foto360xs opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Foto360xs al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Foto360xs vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Foto360xs niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Foto360xs jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@foto360xs.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Artikel 7: Plichten

Foto360xs verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Foto360xs via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Foto360xs de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Foto360xs met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Foto360xs behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Foto360xs dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Foto360xs te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Emailadres: info@foto360xs.nl

Back To Top
Aanmelding

Gratis A/B Webshop Test

Je contactgevens worden alleen gebruikt ter communicatie en niet gedeeld met derden. Voor meer details zie onze Privacy Voorwaarden.

We nemen spoedig contact me je op. Tot gauw!

[woocommerce_checkout]
360
close-link
error: